תמ"א 38/2 - זכויותכם במסגרת תמ"א 38 תיקון 2

בכדי לעודד ביצוען של עסקאות מכוח תמ"א 38 וביצוע חיזוקם של בניינים מפני רעידות אדמה, נקבעו הוראות מיוחדות המעניקות הקלות והטבות מס ביחס לעסקאות התמ"א.

תמ"א 38 - פטור ממס שבח:

בהתאם לתיקון 62 לחוק מס שבח מקרקעין ניתן פטור ממס שבח לדיירים, בגין מכירת זכויות הבנייה לפי תמ"א 38.

פטור ממס שבח למכירת זכויות בנייה לפי תמ"א 38 כפוף לתנאים הבאים:

 1. מכירת הזכויות הינה לפי הוראות תמ"א 38.
 2. חיזוק הבניין בפני רעידות אדמה בהתאם לתמ"א 38 בוצע בפועל.
 3. התמורה שניתנה לבעלי הדירות הינה "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק" ( קרי- עבודות לחיזוק המבנה מפני רעידות אדמה, הרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה, התקנת מעלית, עיצוב המבנה, שיפוצו ותשלום לכיסוי הוצאות הכרוכות בשירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק כפי שקבע המנהל).

חיוב בתשלום מס שבח יחול בגין מכירת זכויות במסגרת הסכם תמ"א 38 במקרים הבאים:

כאשר התמורה שהוענקה לבעלי הדירות בגין הזכויות אינה בגדר "שירותי בניה לפי תוכנית החיזוק". כך למשל, במקרה של תמורה כספית המשולמת ע"י היזם/ קבלן לבעלי הדירות בגין הזכויות מכוח תמ"א 38 - יחול חיוב בתשלום מס שבח על מרכיב התמורה הכספית.
כאשר עסקת תמ"א 38 מערבת מכירת זכויות בנייה מכוח הסכם התמ"א ומכירת זכויות בנייה נוספות. מכירת זכויות הבנייה הנוספות, שאינן מכוח תמ"א 38, כפופה לחיוב בתשלום מס שבח ויש לבחון כל מקרה לגופו באשר לשאלת החיוב בתשלום מס שבח בגין מכירתן של זכויות נוספות אלה.
במקרים בהם יחול מס שבח על חלק מהתמורות המוענקות לדיירים או בגין חלק מהזכויות שנמכרו על ידי הדיירים, החיוב בתשלום מס שבח יחול רק בגין הרכיב הרלוונטי. כלומר, כאשר יש תמורות מעורבות, שחלקן פטורות מתשלום מס שבח , וחלקן חייבות במס, החיוב יעשה רק ביחס למרכיבים החייבים במס. במקרה כזה יש לערוך תחשיב יחסי של שווי הזכות הנמכרת ביחס לכלל התמורה ובחינת נושא הפטור ממס שבח.

התחייבות היזם לשלם מס שבח החל על הדיירים במסגרת עסקת תמ"א 38:

במסגרת עסקאות תמ"א 38 נהוג ומקובל כי התמורות המוענקות לבעלי הדירות, הנן תמורות נטו - כלומר, היזם/ הקבלן לוקח על עצמו את ההתחייבות לשאת בתשלומי המסים החלים על הדיירים בגין מכר הזכויות ליזם, אם וככל שחלים מסים כאמור ( מס שבח, היטל השבחה או פטור ממס שבח ).
יש לזכור כי מבחינת הדין ומבחינת הרשויות, אם וככל שחל חיוב במסים בגין מכר הזכויות ליזם/קבלן - כגון חיוב בתשלום מס שבח - החיוב האמור חל על בעלי הדירות , והעובדה שהיזם התחייב לשאת בו אינה משחררת את הדיירים מחובתם כלפי הרשויות. לאור זאת, על בעלי הדירות לדאוג לכך שההסכם בינם לבין היזם יבטיח את ביצוע התחייבויות היזם/קבלן לתשלום המסים.

פטור ממס שבח - תמ"א 38 והיטל השבחה:

במסגרת תיקון לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 96) - הוענק פטור מלא מתשלום היטל השבחה בגין מימוש זכויות בנייה מכוח תמ"א 38 ע"י הדיירים. זאת ועוד, פטור מתשלום היטל השבחה ניתן גם בגין מימוש זכויות בניה מכוח תכניות בניין עיר מקומיות (תב"ע) המאפשרות תוספת חדרי יציאה על הגג, כאשר הדבר נעשה במסגרת פרוייקט של חיזוק מפני רעידת אדמה, לפי תמ"א 38 .

תמ"א 38 מע"מ:

עיסקת תמ"א 38, דומה במהותה לעיסקת קומבינציה, ומהווה למעשה עיסקת חליפין בין היזם/קבלן לבין בעלי הדירות, כאשר בתמורה לזכויות במקרקעין שמקנים הדיירים ליזם (על פי רוב שטח הגג וזכויות הבנייה עליו) היזם נותן לבעלי הדירות שירותי בנייה, בדמות חיזוק הבניין, שיפוצו וביצוע הרחבות ושיפורים למבנה ולדירות בהתאם להסכם.
לפי תיקון בחוק המע"מ: שירותי הבנייה לעיל, המוענקים על ידי היזם/קבלן לבעלי הדירות פטורים ממע"מ. ברם, יש לשים לב לכך שמדובר בפטור, ולא בעסקה החייבת במע"מ בשיעור 0. לאור זאת – התשומות לא יותרו בניכוי. משמעות הדבר היא כי היתרון הניתן בהענקת הפטור הינו מצומצם, ונובע בעיקרו מהפטור ממע"מ על מרכיב הרווח היזמי, ועל מרכיב שכר העבודה כאשר מדובר ביזם שהוא קבלן, המבצע את עבודות הבנייה באמצעות עובדיו.

parallax background

המלצות ותודות מלקוחות

 • עודד לוינגר
  לכבוד משרד מינצר-כרמון, נסים ושות', אתמול סיימנו אבן דרך חשובה פרוייקט תמ"א 38/2 אשר אנו מובילים בשיתוף איתכם בשפרינצק 7 בתל אביב, התחלנו (וכמעט סיימנו) להחתים את דיירי הבניין על חוזה עם היזם על ביצוע הפרוייקט. אומנם עוד מכשולים רבים בפנינו אבל אני חושב שמן הראוי להודות לכם על הדרך שעשינו ביחד איתכם עד עתה. לפני כשנתיים יצרנו קשר עם משרדכם לאחר שבמשך שנים ארוכות ניסו דיירי הבניין ללא הצלחה לקדם פרוייקט תמ"א 38/2. התחלנו את הקשר בישיבת דיירים בה לימדתם את כל דיירי הבניין כלל פשוט המבטיח הצלחה בפרוייקטים כאלו, כלל 3 הש'ינים – שיויון, שקיפות ו-שיתוף. את כלל זה החזקנו כנר לרגלינו מאז ועד היום. כלל שפרוייקטים רבים אחרים נכשלים בקיומו. לאחר ישיבה זו התחלנו בעבודה צמודה עם עו"ד גיל ברזידה. בגיל מצאנו שותף אמיתי שהייה הרבה מעבר לעו"ד. הוא לימד אותנו את רזי פרוייקטי תמ"א 38/2. ליווה אותנו צעד צעד בכתיבת מכרז היזמים, בליווי היזמים במכרז, בבחירת מפקח בניה כדיי לייצגינו, בבחירת יזם, בהשגת הסכמת הדיירים ליזם, בניסוח חוזה עם היזם ולבסוף בהחתמת הדיירים על החוזה. תוך כדיי כך עבד גיל ללא לאות, מצא פתרונות יצירתיים והתגבר על כל המכשולים הרבים שעלו בדרך. מעבר לזאת הייה גיל סבלני וקשוב לכל אחד ואחד מדיירי הבניין. פשוט חבר. כשמסתכלים על הפרוייקט לאחור נראה שעברנו דרך פשוטה למדי ובזאת גדולתכם. הצלחתם להכניס אותנו למסלול פשוט ויעיל שמבטיח את הסיום. הצלחתם להסיר כל מכשול בדרך, שרבים מהם בוודאי היו עוצרים את הפרויקט (כמו שקרה לפניי הצטרפותכם). בהסתכלותנו קדימה משוכנעים אנו כי בעזרתכם בעוד כמה שנים נזכה להיכנס לדירותינו החדשות ולהינות שנים רבות מבניין איכותי ובטוח. המון תודה ובהצלחה בהמשך
  עודד לוינגר
  שפרינצק 7
 • אסף אשתר
  שלום רב. אני הח"מ וזוגתי שתחייה בעלים של דירה בעיר בת-ים, ומהווים חלק חשוב בנציגות הדיירים של מספר בנייני מגורים בצפון-מערב העיר (מתחם "הרצל-רוטשילד"). מתחם זה נמצא בתהליכים מתקדמים לקראת מיזם גדול ומורכב של "פינוי בינוי" במסגרת התחדשות עירונית. את עו"ד עמית נסים (מהמשרד שבנדון) היכרנו דרך ידידה קרובה, שהבניין בו היא גרה ברמת גן, עבר בהצלחה "פינוי בינוי", וזו המליצה בחום על עוה"ד המלווה. עורכי הדין עמית נסים וגיל ברזידה נרתמו על ידינו לייצוג כלל הדיירים שבמתחם הגדול בבת-ים, ולקידום המיזם מול הקבלן ומול הרשויות, זאת לאחר שכבר נוצרו מגעים, נכתב איזה חוזה ונאספו חתימות בין הדיירים לבין הקבלן. עורכי הדין עמית וגיל למדו במהירות את המצב הקיים והחלו מיד להשיב את הסדר האבוד על כנו. כל זאת לטובת שמירת זכויות הדיירים וקידום נכון יותר, הגיוני יותר והוגן יותר של המיזם. הנ"ל מייצגים את כולנו ומלווים את המיזם בחריצות ובמקצועיות רבה מאד, ולא פחות חשוב - בסבלנות גדולה ובנחמדות ראויה לציון, לרבות שמירה על קשר רציף עם נציגות הדיירים, ומתן מענה והסברים לכל שאלה. לאור כל האמור לעיל ועוד, אני שמח להמליץ בחום רב על שירותי משרד עו"ד מינצר-כרמון נסים.
  אסף אשתר
  מתחם "הרצל-רוטשילד
 • רון גנט, דן וינשטיין וגל ברק
  עורכי הדין עמית ניסים וגיל ברזידה מלווים מזה תקופה ארוכה את בעלי הדירות בבנייננו בתהליך לביצוע פרויקט תמ"א 38. נבקש להביע את הערכתינו לכם ולמשרדכם על המקצועיות, האכפתיות והסבלנות האינסופית שנקטתם עוד מתחילת הדרך. למרות כל הקשיים וחוסר הוודאות הקיימים בפרויקט מסוג זה, ידעתם לעזור לנו לקדם את הפרויקט תוך הקפדה על זכויות בעלי הדירות. אין לנו ספק שבמידה ונצטרך, נמליץ על משרדכם לבעלי דירות אחרים שעתידים להכנס לפרויקטי התחדשות עירונית ו\או פינוי בינוי.
  רון גנט, דן וינשטיין וגל ברק
  בוקי בן יגלי 14, תל אביב
 • רפי פלד
  - עמית נשכר בשנת 2011 לייצג את נציגות ועד בית תרע"ד 6 בכל הקשור לקידום פרוייקט תמ"א 38 ברמת גן. - אני אישית משמש יו"ר הנציגות משנת 2013 ומאז אני מצוי בקשרי עבודה שוטפים מול עמית. - עמית, עו"ד ותיק, מנוסה ומקצוען בנושאי תמ"א 38 ופרוייקטי נדל"ן לסוגיהם. - עמית מעורב ומוביל את מכלול נושאי התמ"א מול היזמים, התיכנון, ההתרים והרישוי מול גופי התכנון בעירית רמת גן לרבות הסכמים, מו"מ, הליכים משפטיים, מחלוקות ומשברים הכרוכים בפרוייקט. - הידע המקצועי, הניסיון והבקיאות הרב תחומית בכל הבטי פרוייקטי תמ"א 38, סייע לנציגות לצלוח ולהתגבר על המכשולים (הרבים) העומדים בדרכו של כל פרוייקט תמ"א 38. - אנו חייבים הרבה לעמית שסייע לנו להגיע היום לנקודה הקרובה ביותר ליישום מוצלח של הפרוייקט. - העבודה המשותפת של עמית מול היזמים, הנציגות בכלל ומולי בפרט, מאפשרים לי להמליץ בלב שלם על עמית, כעו"ד וכאדם איכותי,מקצועי ותורם להצלחת פרוייקטי נדל"ן ותמ"א.
  רפי פלד
  תרע"ד 6
 • יונתן זהבי
  לעמית ולעובדי משרד מינצר-כרמון-נסים היקרים, בשם דיירי הפרוייקט ונציגות הבניין, אני מבקש להודות לך מקרב לב על תרומתך המכרעת להצלחת הפרוייקט. בעיני, פרוייקט תמ"א נשען על ארבע רגליים – דיירים, נציגות, קבלן ועו"ד. אמנם, כל אחד מהגורמים חייב להתנהל באופן מיטבי על מנת להגשים את הפרוייקט, אבל האחריות לאחד כל אחד מהגורמים ולחבר ביניהם מוטלת על כתפי עורך הדין, ואת זאת עשיתם בהצלחה כבירה. משרד מינצר-כרמון-נסים הפגין אמנם לכל אורך הדרך (כ- 8 שנים!) מצויינות מקצועית, אך הערך המוסף, אשר תרם יותר מכל להצלחת הפרוייקט, הוא ההון האנושי של המשרד - עוה"ד עבדו ללא לאות למען הצלחת הפרוייקט מהרגע הראשון, ובתוך כך סייעו למציאת הקבלן המתאים, פתרו מחלוקות סבוכות בין הדיירים, נתנו מענה סבלני ומדוקדק לכל שאלה או טענה של כל דייר ודייר, דאגו לשיתוף פעולה מלא בין הדיירים והנציגות לבין קבלן, מקסמו את התמורות אותן קיבלו הדיירים וליוו את הפרוייקט יום יום עד לאכלוסו המוצלח בחודש יוני השנה.   בתודה ובהוקרה,
  יונתן זהבי
  ברודצקי 58-62, ת"א
 • לדולפין וגיל היקרים בשם נציגות דבורה הנביאה 3 ברמת השרון ברצוננו להביע את הערכתנו הרבה אליכם על טיפולכם המקצועי והמסור בפרויקט תמ"א 38/2 בבניין שלנו. קיבלנו מספר המלצות על משרדי עורכי דין מובילים בתחום התמ"א וכבר לאחר הפגישה עמכם היה ברור שאין צורך להמשיך בחיפוש. דולפין נתנה לנו הרגשה וTrack Record של עשיה והבנה את התחום ויכולת להתגבר על המכשולים שחשבנו שעשויים לעלות לאורך הדרך. כבר בפגישה הראשונה עם בעלי הדירות ניצחה בענווה בקרבות האוויר שהתחוללו והבחירה בכם כעורכי הדין שלנו עברה בפה מלא. בהמשך ליוויתם אותנו במכרז יזמים שערכנו, הוספתם לרשימת היזמים שהגענו איתה מספר מועמדים משביחים והצלחתם להביא להצעה מיטבית לבניין מיזם שראה את הפוטנציאל האמיתי של הבניין כפי שאנו קיווינו. בזכותכם כל התהליך המשפטי זרם וקיבלנו מכם הסכם מהודק ומקצועי לעילא ולעילא כך שאפילו עורכי הדין שבקרב בעלי הדירות לא מצאו בו פגמים, כולל אלו שמתמחים בתחום. סייעתם בידינו למצוא גם מפקח בדמותכם- ראוי וקפדן. בימים אלו אתם מלווים אותנו בתהליכי אישור הבקשה אל מול היזם ובכל עת שאנו מרגישים שדברים אינם מתנהלים כמתוכנן גיל מצליח להסביר לנו בנועם את המצב לאשורו ולהדריך אותנו בהמשך התהליך ביד בוטחת. על כך אנו מודים לכם ושמחים שאתם לצידנו בפרויקט מורכב כל כך. בברכה נציגות בניין דבורה הנביאה 3, רמת השרון
  דבורה הנביאה 3, רמת השרון
 • דר' אמנון שפי
  לכל מען דבעי משרד עורכי הדין מינצר-כרמון, מלווה את פרויקט הפינוי בינוי במסגרת תמ''א 38 שמבצעים בעלי הדירות ברח' פינלס 4 בת''א. המשרד בהובלתם של עוה''ד דולפין וגיל. מלווה את התהליך משלביו הראשונים כבר כחמש שנים. הפרויקט מצוי בשלבים מתקדמים של תהליך אישור התכניות, לאחר תיקון הערות והתיחסויות. המדובר בפרויקט מורכב, בבנין בן 17 דירות, שכלל תהליך ממושך של בחירת קבלן, החלפתו בקבלן אחר, היערכות כתמ''א 38-1, שינוי תפיסה ומעבר לפרויקט פינוי בינוי תמ''א 38-2, מו''מ ממושך ומקיף עם היזם על תנאי החוזה, ובעיקר על ההגנות והערבויות הנדרשות, החתמת בעלי הדירות והגעה להסכמה על פרטי הפתרון, בכל היבטי המפרט ובעיקר בפתרון החניה. על בעלי הדירות נמנים עורכי דין וארכיטקטים, ובעלים תובעניים ודעתניים בינהם כאילו הבקיאים בפרויקטי תמ''א. הרבה בעלי דעה שהובלתם יחד אינה קלה. משרד מינצר-כרמון עומד במשימה באופן מקצועי ועיניני, תוך מיקוד ברור בשמירה על האינטרס של בעלי הדירות והפגנת ידע ושליטה טובה בחוק, בתקנות המתפתחות, המאותגרות והמשתנות לבקרים. אני משתתף בנציגות בעלי הדירות, כהורה של אחד הבעלים, וכבעל ניסיון בניהול פרויקטים מורכבים, ומרובי משתתפים. על רקע ניסיוני והתרשמותי מהתנהלות המיזם אני ממליץ בחום על משרד עוה''ד מינצר כרמון לצרכי ליווי בעלי דירות בהתקשרות לעניני תמ''א בתל-אביב.
  דר' אמנון שפי
  פינלס 4 בת''א
 • בצלאל שפרן
  לכבוד משרד עו"ד מינצר-כרמון, ניסים ושות'   עמית , גיל ולכל הצוות היקר!!   אנו חברי נציגות רח' הגלעד 7 בחולון, נמנים על לקוחות משרד מינצר-כרמון, ניסים ושות', משרד המעניק לנו שירותים משפטיים בכל הקשור לפרויקט פינוי בינוי אותו אנו מובילים כבר כ- 3 שנים. הגענו למשרד דרך המלצה חמה, שהתבררה מהר מאוד כמדויקת ונכונה. זכינו ועדין ממשיכים לקבל יחס מסור וכל כך מקצועי. החשיבות שייחסתם לפרויקט ולנו מתחילת דרכו ולכך שנבין לעומק כל סעיף על כל המשתמע ממנו, כל אלה ראויים להערכה רבה בעיננו. תמיד אבל תמיד זמינים עבורנו בכל שעה....(חגים, חופשות) ובכל שאלה.... תמשיכו להשרות עלינו את הביטחון והעידוד בהמשך דרכנו הארוכה להגיע להצלחת הפרויקט.   בברכה, נציגות הגלעד 7 חולון
  בצלאל שפרן
  הגלעד 7 חולון
 • פרופ' רפאל יודסין
  עו"ד עמית נסים נכבדי, שמחתי מאד לשמוע שיש התקדמות בהליך התמ"א בבניין בדוד ילין 16 שבו אני אחד מבעלי הדירות. אני אסיר תודה על השרות המצוין שקבלנו עד כה: הולכת אותנו במקצועיות ובאורך רוח בהליך המורכב של גיבוש העסקה האופטימלית לבניין זה, היית הרוח החיה בהליך המכרז בין היזמים השונים ומקסמת את האפשרויות שעמדו בפנינו, הבאת בפנינו חוזה מצוין והוגן גם לנו וגם ליזם ובזה הבטחת כמה שאפשר את היתכנות הפרויקט. עתה הצלחת באורך רוח ובחשיבה חיובית להגיע לרף של מעל %80 חתימות ואני סמוך ובטוח שתביא לחתימה של כל בעלי הדירות ונצא לדרך. אני ממשיך להתפעל מהמקצועיות, שלוות הנפש וההחלטיות שהפגנת לאורך התהליך ורק מתחזק בדעתי שבחרנו היטב בבחירת משרדכם בכלל ואותך בפרט לייצג אותנו. פרופ' רפאל יודסין
  פרופ' רפאל יודסין
  דוד ילין 16
 • עמרי רוזנברג עו"ד
  1 הנני חבר נציגות של בניין ארבע ארצות 37 בתל אביב, אשר התקשר יחדיו עם הבניין בארבע ארצות 39 ועם חברת אלמי יזמות נדל"ן פרימיום בע"מ לצורך ביצוע פרויקט תמ"א 38/2 סטטוס הפרויקט הינו כעת לפני הגשה להיתר 2 בחרנו במשרד בע"ד מינצר כרמון לאחר שבחנו מספר משרדי עו"ד מוכרים בתחום ההתחדשות העירונית 3 לאורך כל שלבי הפרויקט המשרד הפגי מקצועיות ברמה גבוהה ביותר, ומתן מענה מהיר לכל שאלה או סוגיה מקצועית שעמדה בפני הנציגות ודרשה מענה. 4 ברצוני לציין במיוחד את כו"ד גיל בריזה ואת ען"ד דולפין מינצר כרמון אשר מלווים אותנו באופן אישי ודואגים ללות את הנציגות בצורה מקצועית הטובה האפשרית 5 יש לציין גם את האווירה הנעימה והיחס האישי שמאפיינים את המשרד, אשר הינם חשובים ומהותיים בתחום זה של התחדשות עירונית, ובהתנהלות הנדרשת  בדינמיקה הלא פשוטה לעיתים בין בעלי דירות נציגות יזם, ולעניין זה ישנה חשיבות מכרעת בביצוע מוצלח של פרויקט
  עמרי רוזנברג עו"ד
  ארבע ארצות 37 ת"א
 • אורן טפר
  עו"ד עמית ניסים מלווה ומייצג את הדיירים בפרויקט תמ"א 38/2 ברחוב תרע"ד 4 רמת גן מראשית הדרך בשנת 2012 לאורך חיי הפרויקט עמית סייע רבות במגוון דרכים החל מגיבוש ההסכמות הראשוניות בין הדיירים, תהליך במחירת היזם, החלפת יזם לאור קשיים מול היזם המקורי וכלה גם בעדכונים של ההסכמים לנוכח החלטות וועדת ערך שדרשו עדכון תמורות מול היזם. לאורך כל התהליך מילא עמית תפקיד מהותי בהסברה של תהליך התמ"א, התוויה של הפתרונות והיותו "חוף מבטחים" עבור הדיירים לנוכח הקשיים הספציפיים שעברנו בפרויקט דנן. על כך שמורה לי ולחברי וועד הפרויקט תודה מיוחדת לעמית ואני ממליץ בחום על שירותיו בתחום זה.
  אורן טפר
  תרע"ד 4 רמת גן
 • נציגות צייטלין 9 ובעלי הדירות.
  לכבוד: משרד עו"ד מינצר כרמון נסים, ועו"ד ברזידה גיל. 15/09/2019 בשם בעלי הדירות מרחוב צייטלין 9, ת"א ובשם הנציגות, אנו רוצים בהזדמנות זו להביע את הערכתנו הרבה למשרדכם שעזר לנו במסגרת פרויקט תמ"א 38/2 להגיע להבנות ולחתום על הסכם עם היזם, בתהליך זה ליוויתם אותנו לאורך כל הדרך, עזרתם, תמכתם, ייעצתם, ויותר מכל הייתם קשובים לנו ואכפתיים. תודה מיוחדת מגיעה לעו"ד ברזידה. את עו"ד ברזידה הכרנו לפני שנה וחצי לאחר שנפגשנו עם מספר עו"ד, ומיד היה חיבור אמיתי, מאז פגישת ההכרות הלכנו איתו יד ביד דרך כל המכשולים שהיו בדרך. עו"ד ברזידה עזר לנו בבחירת היזם והמפקח של בעלי הדירות והוביל אותנו במהירות המרבית לסגירת הסכם וחתימתו מול היזם. עו"ד ברזידה התנהל מולנו באופן שקוף ועדכן אותנו ברמה שבועית בהתקדמות ההסכם ותמיד היה נכון להיפגש עמנו. במהלך התהליך נתקלנו בלא מעט בעיות, שלא בכל יום עו"ד נפגשים איתם בעת ביצוע והכנת הסכם ובטח לא כל עו"ד יודע למצוא להן פתרונות, דוגמת דירה בבעלות גברת שיש לה אפוטרופוס, דירה נוספת בבעלות גברת מבוגרת שחיה בחו"ל ואינה יכולה להגיע לחתימות בארץ ועוד, לעו"ד ברזידה היה פתרון לכל בעיה בה נתקלנו בדרך ותמיד הרגשנו שהוא זמין לשאלות. מעבר לכל האמור, עו"ד ברזידה ידע להביא לנו את הערך המוסף להסכם ולהכינו בצורה הטובה ביותר שיכולנו לבקש, דברים שבפגישתנו )הנציגות( עם היזם לא חלמנו לדרוש מהיזם עו"ד ברזידה מניסיונו הרב והידע הרב שצבר במהלך השנים ידע כיצד להכניסם להסכם ולהתעקש עליהם, מרמת ערבויות ועד לרמת ההובלות של ציוד בעלי הדירות לכל כיוון, עו"ד ברזידה ידע להוציא את המיטב למען בעלי הדירות. אסיים במילת תודה רבה ותקווה ואמונה שעוד נמשיך לעבוד יחד בעתיד. כמובן שאמליץ לכל אדם שאני מכיר לעבוד אתכם
  נציגות צייטלין 9 ובעלי הדירות.
 • חנה נחמני
  עמית, עתה משנכנסתי לדירה המפוארת שלי, בתום שנה מתחילת תהליך הבנייה, ברצוני לומר לך מילה אחת שאומרת הכל - ת ו ד ה !!! תודה על רמה מקצועית ללא פשרות. תודה על טיפול מהיר, הנחייה והדרכה טובה ומועילה. תודה על הידע הרב שלך בנושא תמ"א 38 אותו שיתפת איתנו. תודה על הליווי הצמוד והמרגיע לאורך כל הדרך. תודה על העצות הטובות שלך שעזרו לנו מאוד. בזכות עצותיך החכמות בחרנו את חברת היזמים תא"י השקעות חברה שהתגלתה כמצויינת ובנתה לנו בניין לתפארת ושידרגה הדירות והבניין עצמו לרמה גבוהה שאינה מביישת שום דירת פאר באחד ממגדלי היוקרה. אני אישית שמחה שגיליתי אותך . הרווחנו! תמשיך בדרכך הטובה ושמח עוד הרבה משפחות בדיוק כמו ששמחת את כל הדיירים בבניין ברחוב יהושפט 13 ירושלים. ושוב תודה על הכל
  חנה נחמני
  בשם כל דיירי יהושפט 13 ירושלים
 • איריס אלדד עדי
  לכבוד עו"ד דולפין כרמון לפ]ני פחות משנתיים התחלנו תהליך של קידום תמא 38 ב לביווי המקצועי שלך, בהתאם להמלצותייך המקצועיות והליווי הצמוד שלך התקדמנו שלב אחר שלב לקראת סיום התהליך גיבוש כלל בעלי הדירות ורתימתם למשימה והכל במתן הסבר קבוצי ואישי לבעלי הדירות שביקשו סייעת לנו באיתור מספר יזמים וליוית אותנו במקצועיות לקראת בחירת הייזם איתו המשכנו את התהליך ניהול המו"מ תוך שימת דגש לכל פרט ופרט והכל באינסוף שיחות ומפגשים איתך שבהם שיתפת עימנו במלא הרגישות והסבלנות ולסיום פרק א של הפרויקט חתימה על החוזה על כל זאת אנו רוצים להודות לך ולהביע את המלצתינו לשיתוף פעולה עימך בברכה נציגי הדירות המעגל 3 גבעתיים
  איריס אלדד עדי
  נציגי הדירות המעגל 3 גבעתיים
 • האקדמיה למחקר ויישום שמעות המקרקעין בישראל
  אל עו"ד דולפין כרמון החברים וועד העמותה מודים ומוקירים לך תודה על תרומתך לקיום סימינר הקיץ (ספטמבר 2012) של "האקדמיה למחקר ויישום שמעות המקרקעין בישראל" במסגרת הרצאתך במושב ההתחדשות העירונית - תמ"א 38 - תיקון 3 בברכה, חברי וועד העומתה באמצעות מרכז המושב חבר ועד וגזבר העמותה אהרון בוץ שמאי מקרקעין
  האקדמיה למחקר ויישום שמעות המקרקעין בישראל
  אהרון בוץ שמאי מקרקעין
 • משפחת זקוטו
  אנו רוצים להודות לכם ולמשרדכם על הענות וטיפול בתיק תמא 2 ברח' העמל 5 ר"ג על ההקשבה והסובלנות, על המסירות, על פועליכם ועמידה איתנה בדביקות במטרה. נתינת שירות טוב ומוצלח, ידע ומקצועיות. המשרד נגיש וזמין למתן יעוץ בכל עת בברכה, משפחת זקוטו
  משפחת זקוטו
 • מירב בסידן
  לכל מען דבעי, את משרד מינצר – כרמון, נסים ושות' הכרנו לפני כשנתיים ,אז בחנו אפשרות לביצוע פרויקט תמ"א 38 של התחדשות עירונית בבניין שרת 46 ת"א . לשמחתנו הרבה גילינו משרד עם אנשים רציניים ,מובילים דוחפים ,אנשים קשובים ואסרטיביים שידעו לטפל בקשיים ,התנגדויות וסוגיות תכנוניות בצורה הטובה ביותר עם רגישות ואכפתיות רבה והכל במטרה לקדם את הדברים לשביעות רצונם של כלל הדיירים . כיום אנו בשלבים מתקדמים של תכנון והגשת הבקשה לעירייה . תודה לך עו"ד גיל ברזידה ושאר הצוות במינצר כרמון , אתם מקצוענים , אמיתיים ואנשים יקרים !
  מירב בסידן
 • דיירי אחימאיר 5-7-9
  במהלך התקופה לא היססנו להחליף נושאי תפקידים אם היה ספק בידינו לגבי יכולתם לבצע מלאכתם לשביעות רצון רצונו ולא התפשרנו אלא על הטוב ביותר בכל תחום. כך החלפנו משרד עורכי דין במשרד מומלץ מינצר-כרמון, ניסים, שהתמחותו היא התחדשות עירונית, משרד שחתום על עשרות מסמכים בתחום ושהוכיח את נאמנות ומסירותו בכל שעה ובל עת, החלפנו כמה משרדי אדריכלים ובחרנו במשרדו המוביל של אבנר ישי, שהפך למותג של יוקרה ואסתטיקה... "תודה מיוחדת לעו"ד עמית ניסים על המסירות, הסבלנות ועל המקצועיות חסרת הפשרות שגילה, תודה לקרן בית וגג שהשכילו בסבלנות לנהל עמנו את המו"מ הארוך ותודה גם למשפחות שלנו שתמכו ואפשרו לנו להתפתח לעשייה זו"
  דיירי אחימאיר 5-7-9
 • משפחת זקוטו
  לכבוד משרד עו״ד מינצר-כרמון, ניסים: אנו רוצים להודות לכם ולמשרדכם על הענות וטיפול בתיק תמ״א 2 ברח׳ העמל 5 בר״ג. על ההקשבה והסבלנות, על המסירות, על פועלכם ועמידה איתנה בדביקות במטרה. נתינת שרות טוב ומוצלח, ידע ומקצועיות. המשרד נגיש וזמין למתן יעוץ בכל עת.   בברכה, משפחת זקוטו
  משפחת זקוטו
 • איריס, אלדד עדי
  לכבוד עו"ד דולפין-מינצר לפני פחות משנתיים התחלנו תהליך של קידום תמ"א 38ב בליווי המקצועי שלך. בהתאם להמלצותיך המקצועיות והליווי הצמוד שלך התקדמנו שלב אחר שלב לקראת סיום התהליך: א. גיבוש כלל בעלי הדירות ורתימתם למשימה והכל במתן הסבר קבוצתי ואישי לבעלי הדירות שביקשו זאת. ב. סייעת לנו באיתור מספר יזמים וליווית אותנו במקצועיות לקראת בחירת היזם איתו המשכנו את התהליך. ג. ניהול נמו"מ תוך שימת דגש לכל פרט ופרט, והכל ב"אינסוף" שיחות ומפגשים איתך שבהם שיתפת עמנו פעולה במלוא הרגישות והסבלנות. ד. ולסיום פרק א' של הפרויקט – חתמנו על החוזה. על כל זאת אנו רוצים להודות לך ולהביע את המלצתנו לשיתוף פעולה עמך.   בברכה, נציגות בעלי הדירות המעגל 3 גבעתיים,
  איריס, אלדד עדי
  נציגות בעלי הדירות המעגל 3 גבעתיים
 • עו"ד שי עינת,
  לכבוד גב' דולפין מינצר כרמון, עו"ד הנדון: ערב עיון תמ"א 38 - 3/2010 ברצוני להודות לך על הרצאתך בערב העיון. זכית לתגובות טובות מאוד. כולי תקווה שנמשיך לשתף פעולה בברכה, עו"ד שי עינת, רו"ח
  עו"ד שי עינת,
  רו"ח
 • שלומית כפ"ס
  שלום דולפין ברצוני להקדים ולהודות לך כעת, לאחר שכל דיירי הבניין חתמו על ההסכם עם הקבלן על הפרויקט במסגרת תמ"א 38/2 במקום לחכות להנחת אבן הפינה או לכניסה לדירה החדשה, כשפנינו אליך ידעתי שרבים לפני ניסו ונכשלו, אך לא נתתי לכך לרפות את ידיי, בפגישתינו הראשונה במשרדך, ראיתי את חמסה עם הסיכות המסומנות פרויקטים שבהם ייצגת את הדיירים, והבנתי שאנחנו ביידים טובות, לאורך התהליך עזרת לי לארגן את קבוצת הדיירים, עמדת איתי בקשר רצוף ועדכנת לגבי השלבים בהתקדמות (4 עיכובים..) היצגת את הפרויקט בפני כל הדיירים, ואף באופן פרטני ובסבלנות אין קץ כשהתעורר צורך, ייצגת בנחישות וברגישות את הדיירים בפני הקבלן ובסופו של התהליך התגסש ההסכםהוגן, לשביעות רצונם של כל הנוגעים בדבר, מקווה להמשך שיתוף פעולה מוצלח
  שלומית כפ"ס
 • אהרון בוץ
  אל עו"ד דולפין מינצר כרמון, החברים וועד העמותה מודים ומוקירים לך תודה על תרומתך לקיום סמינר הקיץ (ספטמבר 2102) של "האקדמיה למחקר ויישום שמאות המקרקעין בישראל" במסגרת הרצאתך במושב. התחדשות עירונית – תמ"א 83 – תיקון 8 בברכה, חברי וועד העמותה באמצעות מרכז המושב חבר ועד וגזבר העמותה אהרון בוץ שמאי מקרקעין
  אהרון בוץ
  שמאי מקרקעין
 • יונה גבלינגר,
  "כשאמי ז"ל נפטרה ונודע לי על רצון הדיירים להכנס לפרויקט פינוי בינוי, בביתה של אמי, לא ידעתי על מה מדובר. עו"ד עמית ניסים השקיע שעות, כדי להסביר לנו הדיירים במה מדובר, ומה הן האפשרויות העומדות בפנינו. בדק חברות בניה, השווה ביניהן, עודד אותנו ופרס בפנינו את כל האפשרויות. בסבלנות רבה ליווה אותנו בדרך אל המטרה. תמך, נתן מידע, ערך חוזים, נלחם על זכויותנו והוביל אותנו עד לרגע זה. הרגע שבו מוגשות התוכניות הסופיות. עמית ימשיך וילווה אותנו ויעמוד לצידנו עד האיכלוס. אני בוטחת בו ומאמינה ביושרו ובידע המקצועי כפי שהוכיח עצמו עד היום. תודה לך עמית ניסים. תודה."
  יונה גבלינגר,
  רחובות הנהר 4, רמת גן
 • שלומית, כפ"ס
  "שלום דולפין, ברצוני להקדים להודות לך כעת, לאחר שכל דיירי הבניין חתמו על ההסכם עם הקבלן על הפרויקט במסגרת תמ"א 38/2, במקום לחכות להנחת אבן-הפינה או לכניסה לדירה החדשה. כשפניתי אליכם ידעתי שרבים לפני ניסו ונכשלו, אך לא נתתי לכך להרפות את ידיי. בפגישתנו הראשונה במשרדך, ראיתי את המפה עם הסיכות המסמנות פרויקטים שבהם ייצגת את הדיירים, והבנתי שאנחנו בידיים טובות. לאורך התהליך עזרת לי לארגן את קבוצת הדיירים, עמדת איתי בקשר רציף ועדכנת לגבי השלבים בהתקדמות (גם העיכובים..). הצגת את הפרויקט בפני כל הדיירים, ואף באופן פרטני ובסבלנות אין-קץ כשהתעורר צורך. ייצגת בנחישות וברגישות את הדיירים בפני הקבלן ובסופו של התהליך התגבש הסכם הוגן, לשביעות רצונם של כל הנוגעים בדבר. מקווה להמשך שיתוף פעולה מוצלח."
  שלומית, כפ"ס
 • עופר חנניה,
  שלום רב, אני החתום מטה, נציג הדיירים וועד הבית ברחוב הרא"ה 194 רמת גן, מבקש להעביר בשם הדיירים את תודתנו והערכתינו הרבה על המסירות והאכפתיות הרבה לכל אורך הדרך בתהליך הפרוייקט תמ"א 38/2. גם כעת בעיצומו של התהליך אני מבקש לשבח את פועלם של עמית ודולפין במסירות ואכפתיות כאחד הדיירים מתוך אינטרס אמיתי להצלחתו של הפרוייקט בד בבד בשיתוף הדיירים. ברצוני לציין כי הנכם משרים בטחון ושקט נפשי רב לדיירים וכי כולנו סמוכים ובטוחים כל עוד אתם אלה המייצגים אותנו. תודה על הדלת הפתוחה והאוזן הקשבת בכל עת וללא תנאי. אני שמח שעשינו את הבחירה הנכונה ואני מאמין שזו רק תחילת הדרך עם משרדכם." ישר כח, בברכה והערכה רבה,
  עופר חנניה,
  הרוא"ה 194 ר"ג
 • יריב לוי
  "שלום עו"ד דולפין, כמי שמלווה אותנו מתחילת התהליך אותו יזמנו לקראת פרוייקט תמ"א 38 – ברחוב אבנר 4 ברמת גן, זה המקום להביע תודה לך ולמשרדך על רמת המקצועיות והלווי של התהליך. נפגשנו בתחילת הדרך, כבר בשלב מכרז היזמים ובדיקתם ועד לשכנוע דיירי הבניין להיכנס לפרוייקט, התנהלנו מולך תוך עזרה וסיוע בטיפול בהתנגדויות השונות, שעלו והתמודדות עם דייר סרבן. התהליך נעשה תוך הפגנת אורך רוח וסבלנות למגוון גדול של דיירים וקשת רחבה של דעות, זה לא מובן מאליו ופשוט לגשר ולפשר בפרוייקט כזה ולרצות את כולם.  התרשמנו מאוד מהירידה לפרטים וסגירת כל הקצוות בהסכם ההתקשרות עם היזם. הניסיון מראה כי ההתעקשות על ההגנות השונות לנו כדיירים, למול היזם חשובה ומשמעותית לאורך כל התהליך. לחברים אחרים שלי שנכנסים לפרויקטים של התחדשות עירונית, ואו פינוי בינוי אני ללא ספק אמליץ על משרדכם כמשרד עורכי דין שמתמחה בתחום במקצועיות וביסודיות רבה" בכבוד רב ובהערכה גדולה.
  יריב לוי
  נציגות פרוייקט תמ"א 38, אבנר 4 רמת גן
 • פרופ' רפאל יודסין
  עו"ד עמית נסים נכבדי, שמחתי מאד לשמוע שיש התקדמות בהליך התמ"א בבניין בדוד ילין 16 שבו אני אחד מבעלי הדירות. אני אסיר תודה על השרות המצוין שקבלנו עד כה: הולכת אותנו במקצועיות ובאורך רוח בהליך המורכב של גיבוש העסקה האופטימלית לבניין זה, היית הרוח החיה בהליך המכרז בין היזמים השונים ומקסמת את האפשרויות שעמדו בפנינו, הבאת בפנינו חוזה מצוין והוגן גם לנו וגם ליזם ובזה הבטחת כמה שאפשר את היתכנות הפרויקט. עתה הצלחת באורך רוח ובחשיבה חיובית להגיע לרף של מעל %80 חתימות ואני סמוך ובטוח שתביא לחתימה של כל בעלי הדירות ונצא לדרך. אני ממשיך להתפעל מהמקצועיות, שלוות הנפש וההחלטיות שהפגנת לאורך התהליך ורק מתחזק בדעתי שבחרנו היטב בבחירת משרדכם בכלל ואותך בפרט לייצג אותנו.
  פרופ' רפאל יודסין

לקבלת ייעוץ ראשוני ובדיקת היתכנות מלאו את הטופס או התקשרו

03-562-2980

 

   
  צ'אט
  צריכים עזרה?
  היי
  איך נוכל לעזור לך?