טל: 03-5622980

מילון מונחים

 • היטל השבחה

  הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית בגין אישור תוכנית אשר הביא לעליית שווי המקרקעין שלו. החובה לתשלום ההיטל חלה על הבעלים או החוכר לדורות, ואולם בהסכם מכוח תמ"א 38 מקובל כי היזם לוקח על עצמו את תשלום היטל ההשבחה החל על הבעלים (אם וככל שחל). המועד לתשלום ההיטל (להבדיל ממועד יצירת החבות והמועד הקובע לצורך בחינת ההשבחה) הוא במועד המימוש – קרי במכר המקרקעין או בהוצאת היתר בניה מכוח התכנית המשביחה. לצורך עידודם של פרויקטים לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, ניתן פטור מהיטל השבחה בגין תוספת הבנייה המבוצעת מכוח תמ"א 38.

  היתר בנייה

  אישור שניתן על ידי מוסדות התכנון לביצוע עבודות בנייה. היתר בנייה יינתן מכוח התב"ע התקפה החלה על הקרקע המדוברת. רק לאחר קבלת היתר זה ניתן לבצע את הבנייה.

  הערת אזהרה

  הערת אזהרה, כשמה כן היא, זו הערה שנרשמת בלשכת רישום המקרקעין ונועדה להזהיר כל מתקשר פוטנציאלי ביחס לקיומן של התחייבויות או חובות קודמים בנוגע לנכס הרשום בלשכת רישום המקרקעין.  קיימים שני סוגי הערות האזהרה: הערת אזהרה לגבי התחייבות לביצוע עסקה, אשר משמעה הוא כי בעל הנכס התחייב לבצע עסקה במקרקעין; והערת אזהרה להימנע מביצוע עסקה, שמשמעה הוא שבעל הנכס התחייב שלא לבצע עסקה במקרקעין, לעיתים אלא בכפוף לתנאים מסוימים, כגון הסכמת צד ג'.

  הרוב הדרוש

  במסגרת פרויקטים של תמ"א 38, משתמשים לא אחת בביטוי במובן הרוב הדרוש למתן תוקף להתקשרות מכוח תמ"א 38 לביצוע עבודות בנייה והעברת זכויות ברכוש המשותף לידי יזם, בהתאם לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) התשס"ח – 2008 [ע"ע חוק החיזוק או חוק המקרקעין (חיזוק)]. לעיתים משתמשים בביטוי זה כדי להגדיר את הרוב הדרוש למתן תוקף להתקשרות החוזית, כפי שנקבע בהסכם גופו.

השאר פרטים לשיחת ייעוץ
מחשבון תמ"א 38
קצת עלינו
המשרד עוסק בתחום המקרקעין על כלל ענפיו, וצבר ניסיון רב בייצוג דיירים ויזמים בפרויקטים בתחום תמ"א 38 ומסייע להם החל מהשלבים ההתחלתיים ועד לכריתת הסכם וביצועו בדרך למימוש זכויותיהם לפי הוראות התמ"א.
צרו קשר