טל: 03-5622980

מילון מונחים

 • מכפיל חניה

  מתקן מכני המאפשר להחנות כמה רכבים (בד"כ בין שניים לשלושה) זה מעל זה (בצורה אנכית) ומאפשרים חילוצו של כל רכב בצורה עצמאית. 

  מכתב החרגה

  מכתב החרגה הינו מסמך המונפק על ידי הבנק המלווה (או כל מוסד פיננסי אחר) (ע"ע הבנק המלווה), המלווה את ביצועו של פרויקט הבנייה, ומטרתו   להבטיח כי השיעבוד המוטל על המקרקעין על פי ההסכם שבין היזם לבין הבנק הנלווה, יוחרג באופן שלא יחול על הדירה הספציפית של הקונה. בהסכמי פינוי-בינוי או בהסכמים להריסת הבניין הקיים והקמתו מחדש, בהם מובטחת לבעלים דירה חדשה בפרויקט, מכתב ההחרגה יתייחס לדירה המובטחת לבעלים.

  מכתב החרגה מותנה

  במקרים רבים, עד למועד מסירת הדירה יינתן מכתב החרגה (ע"ע "מכתב החרגה") מותנה, המותנה במסירת הדירה והחזרת ערבות חוק המכר (ע"ע "ערבות בנקאית לפי חוק המכר דירות" או בתשלום מלוא התמורה בגין הדירה, לפי העניין. כל זמן שהקונה (או הבעלים בעסקת פינוי-בינוי, או עסקה של הריסת הבניין והקמתו מחדש מכוח תמ"א 38) מחזיק בידו ערבות בנקאית מכוח חוק המכר דירות, ניתן להסתפק במכתב החרגה מותנה.

  מלאי עסקי

  הוא מונח בתחום מנהל עסקים וחשבונאות המתייחס לכמות חומרים או ציוד זמינים בבעלות העסק המשמשים אותו לצורך פעילותו העסקית השוטפת, ובהקשר של דירות מגורים – חברות אשר הדירות מהוות אצלן "מלאי", קרי שעיסוקן במכר דירות. יש לשים לב כי הטבות המס הנלוות לפרויקט מכוח תמ"א 38 אינן חלות על נכסים שהינם בבחינת מלאי עסקי.

  מתקן חניה אוטומטי או חניה רובוטית או כספת

  מתקן אוטומטי המאפשר להחנות מספר רכבים, במקום בו האזור המוקצה לחניה הינו קטן. מדובר במתקן הקבור באדמה עם פתח יציאה עליון אחד – לקליטת ושחרור רכבים. המערכת כוללת מנגנון בקשה אוטומטי המאפשר  לכל רכב הנכנס אליה (בצורה אופקית) לעלות מעלה או לרדת מטה אל מקום  חניה  פנוי במתקן. כלי הרכב נכנסים למתקן בצורה אופקית ולאחר הכניסה אליו הם נעים אנכית ו/או אופקית מתחת לפני הקרקע אל מקומם. המערכת כוללת בד"כ גם "צלחת" ההופכת את פני הרכב בעודו מתחת לקרקע.

השאר פרטים לשיחת ייעוץ
מחשבון תמ"א 38
קצת עלינו
המשרד עוסק בתחום המקרקעין על כלל ענפיו, וצבר ניסיון רב בייצוג דיירים ויזמים בפרויקטים בתחום תמ"א 38 ומסייע להם החל מהשלבים ההתחלתיים ועד לכריתת הסכם וביצועו בדרך למימוש זכויותיהם לפי הוראות התמ"א.
צרו קשר